خدمات تیماس چوب

 • طراحی و اجرای کابینت های مدرن

  طراحی و اجرای کابینت های مدرن

  شرکت طراحی و دکوراسیون داخلی تیماس چوب در سال های ابتدایی هزاره سوم میلادی و با در اختیار گرفتن کادری مجرب متشکل از مشاور ، طراح و متخصص در زمینه طراحی ، مشاوره ، ساخت و اجرای دکوراسیون داخلی شرکت های اداری و تجاری ، منازل مسکونی ، فروشگاه ها ،کارخانه ها ، کافی شاپ و رستوران ها . شرکت های اداری و تجاری ، منازل مسکونی ، فروشگاه ها ،کارخانه ها ، کافی شاپ و رستوران ها . شرکت های اداری و تجاری ، منازل مسکونی ، فروشگاه ها ،کارخانه ها ، کافی شاپ و رستوران ها .

 • طراحی و اجرای کابینت های کلاسیک

  شرکت طراحی و دکوراسیون داخلی تیماس چوب در سال های ابتدایی هزاره سوم میلادی و با در اختیار گرفتن کادری مجرب متشکل از مشاور ، طراح و متخصص در زمینه طراحی ، مشاوره ، ساخت و اجرای دکوراسیون داخلی شرکت های اداری و تجاری ، منازل مسکونی ، فروشگاه ها ،کارخانه ها ، کافی شاپ و رستوران ها .

   

 • طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

  شرکت طراحی و دکوراسیون داخلی تیماس چوب در سال های ابتدایی هزاره سوم میلادی و با در اختیار گرفتن کادری مجرب متشکل از مشاور ، طراح و متخصص در زمینه طراحی ، مشاوره ، ساخت و اجرای دکوراسیون داخلی شرکت های اداری و تجاری ، منازل مسکونی ، فروشگاه ها ،کارخانه ها ، کافی شاپ و رستوران ها . شرکت های اداری و تجاری ، منازل مسکونی ، فروشگاه ها ،کارخانه ها ، کافی شاپ و رستوران ها . شرکت های اداری و تجاری ، منازل مسکونی ، فروشگاه ها ،کارخانه ها ، کافی شاپ و رستوران ها .

 • طراحی و اجرای دکوراسیون اداری

  شرکت طراحی و دکوراسیون داخلی تیماس چوب در سال های ابتدایی هزاره سوم میلادی و با در اختیار گرفتن کادری مجرب متشکل از مشاور ، طراح و متخصص در زمینه طراحی ، مشاوره ، ساخت و اجرای دکوراسیون داخلی شرکت های اداری و تجاری ، منازل مسکونی ، فروشگاه ها ،کارخانه ها ، کافی شاپ و رستوران ها . شرکت های اداری و تجاری ، منازل مسکونی ، فروشگاه ها ،کارخانه ها ، کافی شاپ و رستوران ها . شرکت های اداری و تجاری ، منازل مسکونی ، فروشگاه ها ،کارخانه ها ، کافی شاپ و رستوران ها .

   

 • ارائه درب داخلی و ورودی

  شرکت طراحی و دکوراسیون داخلی تیماس چوب در سال های ابتدایی هزاره سوم میلادی و با در اختیار گرفتن کادری مجرب متشکل از مشاور ، طراح و متخصص در زمینه طراحی ، مشاوره ، ساخت و اجرای دکوراسیون داخلی شرکت های اداری و تجاری ، منازل مسکونی ، فروشگاه ها ،کارخانه ها ، کافی شاپ و رستوران ها .

   

 • ارائه انواع کاغذ دیواری

  شرکت طراحی و دکوراسیون داخلی تیماس چوب در سال های ابتدایی هزاره سوم میلادی و با در اختیار گرفتن کادری مجرب متشکل از مشاور ، طراح و متخصص در زمینه طراحی ، مشاوره ، ساخت و اجرای دکوراسیون داخلی شرکت های اداری و تجاری ، منازل مسکونی ، فروشگاه ها ،کارخانه ها ، کافی شاپ و رستوران ها . شرکت های اداری و تجاری ، منازل مسکونی ، فروشگاه ها ،کارخانه ها ، کافی شاپ و رستوران ها . شرکت های اداری و تجاری ، منازل مسکونی ، فروشگاه ها ،کارخانه ها ، کافی شاپ و رستوران ها .

کرج، میدان طالقانی، شهرک امام رضا، نبش تربیت 1

32556012 (026)
32513777 (026)
09122159054