ارتباط با تیماس چوب

شرکت تیماس چوب | Timas Wood Co

دفتر مرکزی   شعبه یک

کرج، میدان طالقانی، شهرک
امام رضا، نبش تربیت 1

 

 

کرج، بلوار طالقانی نبش کوچه
یوشی نژاد

026-325556012
026-325556012
09122159054 پهلوانی

 

  026-32213313
09123600583 پهلوانی
info@timaswood.com   tw2@timaswood.com

 

فرم ارتباط با ما تیماس چوب

bootstrap

کرج، میدان طالقانی، شهرک امام رضا، نبش تربیت 1

32556012 (026)
32513777 (026)
09122159054